Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Są one wykorzystywane w celach statystycznych i funkcjonalnych strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na przechowywanie plików cookies w Państwa przeglądarce.

Regulamin i polityka prywatności

§1 POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Sprzedawca – ABBCO Dusik Mirosław z siedzibą w Krakowie , ul. Wysockiej 9, 31-580 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej : NIP: 945-105-83-02, REGON 350827116 , telefon:12649-32-33, email: abbco@abbco.com.pl.
 2. Sklep- internetowy serwis będący własnością Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.abbco.pl za pomocą którego Kupujący może składać zamówienia na oferowane towary.
 3. Strona internetowa Sklepu- adres strony www pod którym Sprzedawca prowadzi Sklep.
 4. Kupujący/ Klient- każdy podmiot składający zamówienie w sklepie, zarówno Konsument jak i podmiot nie mający statusu Konsumenta.
 5. Konsument- Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej (poprzez Sklep) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Towar- rzecz ruchoma będąca w ofercie sprzedaży w Sklepie.
 7. Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego w celu zawarcia na odległość umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep. Zamówienie musi zawierać nazwę towaru oraz jego ilość.
 8. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
 9. Sklep stacjonarny- oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów i znajduje się pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 10. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Dostawca –to firmy kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 12. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. W Regulaminie zostały zawarte zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary umieszczone w serwisie internetowym Sklepu, w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny towarów podanych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami Brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu.
 4. Do złożenia zamówienia Klient potrzebuje urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Wszystkie informacje zamieszczone w Sklepie przy Towarach tj. zdjęcia, opis, oznaczenie ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca używa mechanizmu plików „Cookies” w celu poprawnego działania Strony internetowej Sklepu. Klient może wyłączyć w używanej przez niego przeglądarce internetowej mechanizm plików „Cookies”, jednakże może to spowodować trudności lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia wszystkim Klientom składanie zamówień w Sklepie poprzez Stronę internetową www.abbco.pl 
 2. Zamówienia można składać przez cały rok, przez 24 h na dobę- za wyjątkiem czasu w którym prowadzone są aktualizacje Strony internetowej Sklepu lub nastąpi awaria.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient musi dodać Towar do koszyka a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Sklep.
 4. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty mailowej:
 • automatyczną informację potwierdzającą złożenie Zamówienia z wszystkimi istotnymi danymi jak: rodzaj Towaru, ilość Towaru, łączny koszt Zamówienia , regulamin Sklepu oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 • w przeciągu dwóch dni roboczych wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży oraz przewidywany czas realizacji. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Sklep realizacji Zamówienia.
 1. Kupujący zostanie poinformowany o wysyłce Zamówienia w momencie odebrania przesyłki przez Dostawcę.
 2. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczna informacji potwierdzającej złożenie zamówienia, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, niniejszego Regulaminu oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczy Kupujących posiadających status Konsumenta.

§4. KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy są dodawane do koszyka Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty transportu są uzależnione od wagi Towarów, które Kupujący dodał do koszyka oraz formy płatności.
 3. Łączny koszt dostawy jest widoczny dla Kupującego przed wysłaniem Zamówienia.

§5. FORMY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ I CZAS DOSTAWY

 1. Sklep, w zależności od zamówionego Towaru oferuje następujące formy Dostawy:
 • Przesyła kurierska: zazwyczaj 1-2 dni robocze
 • Przesyłka pocztowa: od 2 do 14 dni roboczych
 • Odbiór osobisty

§6. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
 • Za pobraniem- płatne kurierowi przy odbiorze Zamówienia
 • Przedpłata- przelew na konto, Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty
 • Płatność gotówką podczas odbioru osobistego

§7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem zaakceptowania Zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do jego realizacji.
 2. Zawiązanie umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Sklepem i Klientem następuje w momencie zaakceptowania zamówienia przez Sklep.
 3. Termin realizacji zamówienia podawany jest w dniach roboczych (poniedziałek - piątek).
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni w zależności od dostępności Towaru. Jeśli Towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub znajduje się w magazynach producentów na terenie Polski czas realizacji wynosi od 2 do 5 dni. Jeśli Towar zamawiany jest z magazynów znajdujących się poza Polską czas realizacji zamówienia się wydłuża maksymalnie do 30 dni.
 5. Towary w Sklepie oznaczone zielonym koszykiem znajdują się na magazynie Sprzedającego lub magazynie producenta na terenie Polski i czas realizacji Zamówień tych Towarów wynosi od 2 do 5 dni. Towary oznaczone koszykiem czerwonym są w magazynach poza Polską i czas realizacji Zamówień wynosi od 2 do 30 dni. W celu uzyskania informacji o czasie realizacji tych Towarów należy skontaktować się ze Sklepem.
  Towary oznaczone żółtym koszykiem dostępne są w magazynie Sklepu w ilościach 1-3 sztuk.
 6. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
 7. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
 8. Przesyłki kurierskie wysyłana są codziennie w dni robocze, a przesyłki Pocztowe raz w tygodniu w środy.
 9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

§8. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 1. Przesyłkę należy oględność w obecności kuriera na wypadek uszkodzenia w transporcie. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz niezwłocznie poinformować o tym Sklep.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta. Jeżeli umowa dotyczyła kilku rzeczy, termin biegnie od chwili wydania ostatniej rzeczy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłany jest Kupującemu który ma status Konsumenta na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 3. Termin liczymy według dni kalendarzowych. Nie ma znaczenia, czy po drodze występowały np. święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy.
 4. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, niedzielę lub sobotę, termin upływa w dniu kolejnym, będący roboczym.
 5. Aby zachować termin należy wysłać oświadczenie przed jego upływem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący posiadający status Konsumenta ma obowiązek zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru. Koszt zwrotu jest równy opłacie, która była naliczona za nadanie przesyłki.
 8. Kwota za zwrócony Towar będzie przekazana Konsumentowi tą samą metodą, którą dokonał on płatności Sprzedającemu za Zamówienie.
 9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

§10. REKLAMACJE 

 1. W przypadku reklamacji Towaru obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o Ochronie konkurencji i konsumentów zmieniona ustawą z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest Mirosław Dusik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABBCO – Dusik Mirosław z siedzibą w Krakowie ul. Stanisławy Wysockiej 9 ; 31-580 Kraków NIP:9451058302, adres doręczeń: ul. Stanisławy Wysockiej 9; 31-580 Kraków – zwany dalej „Administratorem” , będący jednocześnie Sprzedawcą.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

3.Podanie danych jest dobrowolne. Do zawarcia transakcji poprzez Sklep podanie danych jest niezbędne.

4. Dane pozyskiwane są podczas składania zamówienia przez Klienta w Sklepie. Przetwarzane Dane obejmują: imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, dane adresowe, numery telefonów, adresy email.

5. Administrator zapewnia, że:

-dane osobowe są przetwarzane w sposób klarowny i rzetelny;

- dokładamy najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarzamy, były     prawdziwe, aktualne i ze wszech miar dokładne;

-dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikacje osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

-dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

6. Administrator zapewnia,  że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie.

W związku z zawarciem umowy na Sprzedawcy ciążą dodatkowe obowiązki przede wszystkim: podatkowe, księgowe oraz logistyczne. Obowiązki te nierozerwalnie związane są z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tych obowiązków powierzamy Państwa dane innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym) tj. w szczególności księgowości, firmie kurierskiej dostarczającej przesyłki, hostingodawcy przechowującemu dane na serwerze. Zapewniamy jednakże, że podmioty z którymi współpracujemy są przez nas skrupulatnie dobierane i również przestrzegają zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

7. Przetwarzamy dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. W pełni przestrzegamy zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych, zabezpieczając w ten sposób dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż w szczególności usuwamy dane osobowe, gdy:

 • Nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli przetwarzaliśmy dane, aby realizować umowę);
 • upłyną terminy, które wprost wynikają z przepisów prawa (tj. np. z ustawy o rachunkowości),
 • osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);

8. Osoba, której dane są przetwarzane , ma prawo wglądu do nich, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także zaprzestania ich przetwarzania ( o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa). Dyspozycję można wydać, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej : abbco@abbco.com.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym w punkcie 1. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli wynika to z przepisów prawa

10. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem : abbco@abbco.com.pl

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Ochronie Praw Konsumentów.

 

 

Opony letnie:

Barum -- BFGoodrich -- Bridgestone -- Continental -- Cooper -- Dayton -- Dunlop -- Firestone -- Fulda -- Goodyear -- Hankook -- Kleber -- Kormoran -- Michelin -- Nokian -- Pirelli -- Sava -- Toyo -- Uniroyal -- Viking Vredestein --

Opony zimowe:

Barum -- BFGoodrich -- Bridgestone -- Falken -- Michelin -- Nokian -- Uniroyal --

Felgi aluminiowe:

-- ADV -- Advanti Racing -- ALESSIO -- ALUSTAR -- ALUTEC -- Antera -- ANZIO -- Artec -- ATS -- ATT -- AUTEC -- BORBET -- Brock -- CARMAN -- CMS -- CW -- Dezent -- Dotz -- ENZO -- FMG -- HONDA -- MAK -- MSW -- Oxigin -- OZ -- Proline -- RH -- RIAL -- RONAL -- Speedline -- TOORA -- TSR --